Firebase

Tatiye Menyimpan, menyinkronkan, dan membuat kueri data secara realtime dengan Firebase alias BaaS (Backend as a Service) merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer.

Insert

<firebase-tatiye 
 tabel="exsampel"
 indexOn="ul"
 console="false"
 element="tempalte"
 id="app">
  <ul key="2"keywords="off" page="0" class="list-group" >
  <li class="list-group-item d-flex align-items-center">
   <img name="avatar"class="wd-30 ht-30 rounded-circle mg-r-15" alt="">
   <div>
    <h6 name="username"class="tx-13 tx-inverse tx-semibold mg-b-0"></h6>
    <span name="id"class="d-block tx-11 text-muted"> <span name="time"> Date </span></span>
   </div>
  </li>
  </ul>
</firebase-tatiye>
<div id="tempalte"></div>