Dokumentasi Class wf-Shape

Shape

layout-kolom dan baris, sudut dan garis-yang kita gunakan untuk membangun website

Class Code Results
.wfshape-1
	
	<div class="wfshape-1 bg-5C6BC0"></div>
  
.wfshape-2
	
	<div class="wfshape-2 bg-5C6BC0"></div>
  
.wfshape-3
	
	<div class="wfshape-3 bg-5C6BC0 "></div>
  
.wfshape-4
	
	<div class="wfshape-4 bg-5C6BC0"></div>
  

Shape icon

layout-kolom dan baris, sudut dan garis-yang kita gunakan untuk membangun website

Code Results
	
<div class="WfShapeicon-1 bg-EC407A shadow-6 hover-shadow-9 ">
	<i class="picons-56"></i>
</div>
  
	
<div class="WfShapeicon-2 bg-9C27B0">
	<i class="picons-164"></i>
</div>
  
	
<div class="WfShapeicon-3 bg-5E35B1">
	<i class="picons-192"></i>
</div>
  
	
<div class="WfShapeicon-4 bg-2196F3 ">
 <i class="picons-192"></i>
</div>
  
	
<div class="WfShapeicon-5 bg-F4511E">
 <i class="picons-192"></i>
</div>