Dokumentasi Class Stylesheet

Fungsi Stylesheet
Kelas Stylesheet menyediakan metode yang membantu Anda dalam pengelolaan properti assest template

Properti Code
Theme
tatiyeNet::Stylesheet("jquery.min.js")
Admin
tatiyeNet::StylesheetAdmin("jquery.min.js")
Root
tatiyeNet::DirStyle('ulr location','jquery.min.js')
Dir assets
tatiyeNet::Stylesheet('assets',"jquery-ui.min.js")
Mobile
tatiyeNet::StylesheetMobile("style.css")
CDN
tatiyeNet::Stylesheet('CDN',"wolf05.js")